LARP Slovenija organizira dogodke, katerih se lahko udeleži vsak, ki ga zanima igranje vlog in fantazijski svet. Imamo več tipov dogodkov, med katerimi so glavni celodnevni LARP dogodki, poleg teh pa organiziramo tudi občasne Mini-LARPe, delavnice in srečanja.

 


 

Veliki LARP dogodki

Naši osrednji LARPi, na katerih se odvija glavna zgodba in potekajo vsakih nekaj mesecev. Dogodki praviloma potekajo na odprtem po različnih koncih Slovenije in trajajo okoli 4-6 ur, vendar časovno niso omejeni. Poudarek je na igranju vlog (role-play) in razvijanju zgodbe, včasih pa je tudi nekoliko več bojevanja. Za redne LARPe veljajo vsa pravila, ki jih najdete na naši spletni strani, podrobnosti pa so med Facebook dogodki. Dogodke organizirajo GM, ki poskrbijo za to, da ima vsak udeleženec svoj lik z zgodbo in če je le mogoče, tudi kostum. Vsak udeleženec se je dolžan na dogodek prijaviti preko spletne prijavnice. Na mesečne LARPe ste vabljeni prav vsi, ki bi se radi preizkusili v igranju vlog in se potopili v fantazijski svet, tudi če se dogodkov udeležujete prvič.

 


 

Mini LARP dogodki

Manjši LARP dogodki, ki potekajo občasno. Njihova zgodba je osredotočena na določene skupine ali manjše dogodke, torej služijo kot dodatna vsebina in niso nujno povezani z zgodbo mesečnih LARPov. Glavni namen MiniLARPov je razširjanje vsebine, povezovanje članov skupin, preizkušanje novih mehanik igre in različnih likov ter učenje role-playa. Organizirani so s strani posameznih igralcev in/ali GM (slednji morajo dogodek potrditi). 

 


 

Srečanja in delavnice

Srečanja organiziramo po potrebi, saj so namenjena predvsem druženju larperjev, podajanju idej, predstavitvam likov in zgodb, spoznavanju novih članov ter vsem, ki bi želeli dobiti odgovore na najrazličnejša LARP vprašanja. Večinoma potekajo v barih Ljubljane in okolice. 

Delavnice se v glavnem delijo na tiste, kjer se učimo role-playa in tiste, kjer izdelujemo kostume in opremo. Organiziramo jih tekom celega leta, največkrat, ko je za to dovolj interesa.