Ljudje

Iz LARP Slovenija
Skoči na: navigacija, iskanje
Ljudje
Ljudje1.jpg
OSNOVNE INFORMACIJE
Druga imena /
Glavni bogovi Perun, Veles
Prebivališče Belesija
Ljudstva ljudje Belega mesta, ljudje Vetrnega pristana, Barbari, Nordi
FIZIČNE INFORMACIJE
Starost Polnoletnost: 12
Odraslost: 15
Srednja leta: 30
Starost: 45
Častitljiva leta: 70+
Značilnosti srednje visoki, svetla do temna polt

Ljudje predstavljajo največji delež prebivalstva Belesije in lahko jih najdemo po večini dežele.

Opis

Kot rasa so ljudje skoraj enaki kot mi, zato bi se vsak od nas lahko brez težav pomešal mednje. Večina jih je srednje visokih in svetle do temne polti, seveda pa se med njimi najdejo še mnogi drugi. Ločijo se glede na družbenem statusu, torej bi jih v grobem lahko razdelili v spodnje skupine:

Plemstvo: Kraljica in njen Beli dvor, grofje in baroni z družinami. To so bogati in priviligirani prebivalci kraljestva.

Meščani: Prebivalstvo Belega mesta, Veternega pristana in ostalih večjih mest. Veliko se jih ukvarja s trgovino in obrtjo, poznajo kak tuj jezik ter so relativno izobraženi (znajo računati, brati in celo pisati).

Kmetje: Najštevilčnejše prebivalstvo v deželi. Zadolženi so za obdelovanje polj in pašo živine, urejanje gozdov, pridelavo hrane, plačujejo tlako in imajo dokaj malo pravic.

Človek je sprejet v svet odraslih okoli 15. leta in doseže starost do 70 let in več. Plemstvo in višji meščanski sloji zaradi ugodnejšega življenja doživijo višje starosti (tudi do 90 let in več) kot nižji meščanski sloji, kmečko prebivalstvo in barbarska ljudstva. Vsekakor pa zaradi bolezni, napora in težaškega dela, poleg vsega pa še pogostih ropov ali napadov, redki ljudje dočakajo in presežejo leta starosti in le izjemoma dočakajo častitljivo starost.

Ljudstva

Raso ljudi predstavljajo različna ljudstva ali skupine, ki se med seboj bolj ali manj razlikujejo glede na kraj bivanja in kulturo.

Prebivalci Belega mesta

Živijo v glavnem mestu po imenu Belo mesto, so civilizirani, imajo bogat višji sloj in zelo razvito kulturo. Zaradi pretekle zgodovine so precej vase zaprti in nimajo radi opravkov s čim preveč tujim. Za večino stvari, ki se dogajajo izven njihovih meja, se v splošnem ne zanimajo prav veliko. Izjema so seveda trgovci, popotniki in različni učenjaki. Vlada jim kraljica, ki upravlja s številčno vojsko. Ker je trgovina že dolgo časa zelo omejena, mesto živi od davkov in trgovanja z bolj eksotičnim blagom. Nobeno mesto pa ne more živeti le od bogatih plemičev, zato je tudi tu prebivalstvo razslojeno. Višji sloj je bogat in ima značilno modo oblačenja, ki velja za celotno Belo mesto. Nižje sloje predstavljajo preprosti meščani, delavci in kmetje, ki s svojim delom vzdržujejo mesto. Na zunanji strani obzidja Belega mesta so slavna Zlata polja, ki jih obdelujejo številni kmetje in pridelajo največji delež živil.

BM.jpg

Prebivalci Vetrnega pristana

Ljudje iz Vetrnega pristana se večinoma ukvarjajo s pomorstvom in trgovino. So precej podobni tistim iz Belega mesta, najbolj pa se razlikujejo po tem, da so bolj odprti do tujcev in nimajo tako izrazitega višjega sloja. V povprečju so nekoliko temnejše polti, utrjene kože in eksotičnih potez obraza, kar je posledica mešanja različnih ljudstev, ki prihajajo v mesto. Vetrni pristan je drugo največje mesto v Belesiji in tudi najbolj živahno. Preživlja se s trgovanjem z bližnjimi, predvsem pa z daljnimi deželami, od koder prispe najrazličnejše blago. Mesto vodijo skupine bogatih trgovcev s pomočjo mestne straže, ki je še posebej pozorna na razne skupine piratov, ki jih pot včasih zanese v mesto.

VP.jpg

Nordi

Nordi so bojevito pomorsko ljudstvo, ki prihaja iz Heimlanda, kraja izven Belesije. Govorice pravijo, da znotraj Heimlanda obstaja več kraljestev, ki se nadalje delijo na manjše klane pod vodstvom Jarlov. Nordi so ponavadi neustrašni bojevniki, ki s svojimi ladjami plenijo naselja ob obalah. Tak je bil tudi njihov prvi stik z Belesijo, kjer so skušali osvojiti več ozemlj, vendar so bile njihove odprave doslej neuspešne. Mnogi Nordi, ki se niso uspeli vrniti domov ali so bili razkropljeni po bitkah, so se stalno naselili v različnih območjih dežele in se navadno preživljajo kot plačanci ali obrtniki.

Nord1.png

Barbari

Barbari izvirajo iz severovzhoda Belesije in še danes v glavnem poseljujejo tamkajšnja območja. Večinoma so nepismeni in zaradi svojih navad izobraženim prebivalcem kraljestva delujejo primitivni, čeprav to še zdaleč niso.

Barbari4.jpg

Živijo v plemenskih skupnostih in so redko stalno naseljeni. Po navadi se ukvarjajo z živinorejo, redkeje s poljedelstvom, trgovino in obrtjo.